Børnene er velkomne

Børn kan deltage i næsten alle aktiviteter/arrangementer

Pårørende og børn

Vi gør meget for, at børn af misbrugere føler sig trygge og kan lide at komme i vores forening.
For børnenes skyld, så de kan få oparbejdet tillid til voksne igen og så de føler sig set og værdifulde.
Børn har jo også mange spørgsmål, som vi taler med dem om. Ligeledes hjælper det misbrugeren til at kæmpe i de svære perioder, når han/hun ser sit barn begynde at fungere bedre og være mere glad, det smitter af på alle.
Børn kan deltage i næsten alle aktiviteter/arrangementer.

Pårørende til misbrugerne kommer også i Ringen, derved er det et fælles anliggende at stoppe misbruget. Ligeledes kan den pårørende udveksle erfaringer med andre pårørende eller få en personlig samtale med Ringens konsulenter. Pårørende føler sig tit tilsidesat i et afvænningsforløb, derfor er det meget vigtigt, at den pårørende føler sig godt tilpas og med i Ringen.

Vi får besøg af social- og sundhedsassistenter, som vil høre om vores tilbud og arbejde, da de jo desværre også møder alkoholmisbrugere blandt deres klienter. Sygeplejeelever bruger os, når de skal lave afhandlinger om alkoholikere, - til brug i deres uddannelse og videre arbejde.

De pårørende skal være med

Det er vigtigt, at de pårørende også er en aktiv del af arbejdet med at blive ædru.
Derfor er alle pårørende velkommen i Ringen - vi taler med og hjælper også gerne dem.