Alkoholmisbrug?

Vi har selv prøvet det og er parate til at hjælpe.

Alkoholens Skadevirkninger

FEDTLEVER
Organismen har så travlt med at komme af med alkoholen, at der ikke er hjælpestoffer nok tilbage til de almindelige biokemiske reaktioner. Dette er bl.a. forklaringen på, at der opstår fedtlever. Også andre biokemiske omsætninger forstyrres, både i leverceller, nerveceller og andre slags celler.

PSYKISKE ÆNDRINGER
En lang række af organismens "stikkontakter" (receptorer) ændres ved konstant alkoholpåvirkning, og dette er årsagen til en lang række kedelige konsekvenser af stort alkoholkonsum, bl.a. psykiske ændringer. En del af abstinenserne kan også medføre, at mænd får et mere kvindeligt udseende af at drikke meget.

SKRUMPELEVER
En direkte skade på cellers stofskifte. Dette giver anledning til, at cellen dør, og at der i stedet dannes arvæv (bindevæv), som fylder mindre, og som ikke har den oprindelige celles funktion. Et eksempel på dette er skrumpelever (levercirrhose), der forudgås af og et mængde bindevæv i leveren (leverfibrose). Tilsvarende problemer ses i bugspytkirtlen.

ABSTINENSER
Cellemembraner (væggen rundt om cellerne) ændrer karakter ved, at kemiske bindinger (dobbeltbindinger) forsvinder, hvorved membranens bliver mere stiv. Ændringen er en af organismens beskyttelsesmekanismer mod alkohol, men når alkoholindtagelsen ophører, så kommer der uorden i membranerne, og det er en af årsagerne til abstinenser (kramper m.v.).

SYREÆTSET SPISERØR
En forstyrrende effekt på lukkemuskler, der så enten ikke åbner eller lukker efter hensigten. Dette er medvirkende årsag til syreætsninger i spiserøret, og formentlig også akut bugspytkirtelbetændelse.

FORHØJET BLODTRYK
Alkohol stimulerer det sympatiske nervesystem. Dette betyder bl.a., at blodtrykket stiger. Alkohol er en hyppig årsag til forhøjet blodtryk. Kan også medføre hjertearytmier.

KRÆFT
En række cancersygdomme er relateret til alkoholindtagelse/alkoholisme. Tydeligst er det for cancer i mundhule og spiserør, men også blærehalskirtelcancer er alkoholrelateret. Mekanismen kendes ikke. Andre typer af cancer har været under vurdering som alkohol fremæft. Et af problemerne ligger i, at alkoholikere næsten også altid ryger cigaretter. Derfor er det svært at skelne mellem forskellige årsager til kræften

UBEHAG UDEN ALKOHOL I KROPPEN
Toleransudvikling, hvilket betyder, at man gennem tilvænning mærker mindre og mindre til den indtagne alkoholmængde. Fænomenet skyldes en kombination af de ovenfor nævnte ændringer, og optræder egentlig for at beskytte organismen mod alkohol. Tolerans er en vigtig komponent i udviklingen af afhængigheden - man vænner sig til tilstedeværelsen af alkohol og oplever det som en ubehagelig forstyrrelse, når der ikke er alkohol i blodet.

VITAMINMANGEL
Alkohol påvirker vort indhold af en række vitaminer og mineraler gennem forskellige mekanismer. Magnesiummangel ses meget hyppigt og skyldes, at magnesium udskilles i urinen ved alkoholindtagelse. Tiamin (vitamin B-1) optages dårligt, og mangel kan forårsage demens (Wernickes sygdom). Zink er der også problemer forbundet med, ligesom selen og folinsyre (et B-vitamin). Når det kniber med at optage f.eks. mineraler, skyldes det skade på tarmens indre beklædning.

NERVESKADER
Alkoholindtagelse i lang tid kan give skader på de lange nerver, især til benene og dermed gangbesvær. Mekanismen er nok en blanding af direkte giftvirkning og mangel på vitamin B-6. Et andet udtryk for det samme er føleforstyrrelser i benene. Årsagen til, at det især er benene, der rammes, er nok hovedsageligt, at de længste nerver går dertil. Skaden består bl.a. i, at isolationen omkring nerverne bliver beskadiget.

SVÆKKET IMMUNSYSTEM
Immunsystemet er hæmmet ved indtagelse af både moderate (såkaldt normalt forbrug) og store mængder alkohol. Det bliver normalt igen ved ca. 2 måneders afholdenhed. Det er især en del af immunsystemet (cellulære system, Tlymfocyter), der er ramt.

MEDICIN MINDRE EFFEKTIV
En lang række hjælpestoffer i bl.a. lever og tarm (enzymsystemer) bliver efterhånden udviklet til at kunne omsætte noget mere. Det gælder alkohol, men også mange slags medicin. Derved mindskes effekten af medicinen, hvilket kan give store problemer.

IMPOTENS
Hypofysen og testikler/æggestokke kan ikke lide alkohol i store mængder. Det giver impotens hos mænd og blødnings forstyrrelser hos kvinder.

KNOGLER RAMMES
Knoglenydannelsen hæmmes af alkohol. Dette er ikke specielt undersøgt hos teenagers, der vokser hurtigt, men man kunne meget vel forestille sig, at de unge rammes hårdest.

BREDSPORET GANG
Der kan ses skade på støttecellerne i lillehjernen, hvilket giver anledning til en meget bredsporet gang.

Kilde: Jens Rikardt Andersen

 

Har du spørgsmål omkring - eller er du selv i et ...
ALKOHOLMISBRUG?

Vi vil altid hjælpe - kontakt os nu!