Aktiviteter

Ringen har mange forskellige tilbud om aktiviteter. Vi bruger dem til at få ny energi og positive oplevelser sammen

Aktiviteter og tilbud

Alle arrangementer i Ringen er selvfølgelig uden alkohol, også for pårørende og andre der ikke har alkoholproblemer.

Arrangementerne er afhængige af, om der er økonomi til at gennemføre dem, derfor kan det godt svinge lidt fra år til år.

Arrangementerne er lavet så alle kan få fyldt noget positiv energi på og dermed få højnet selvværdet. Der opstår et tomrum når mennesker stopper med at drikke, dette tomrum forsøger Ringen at være med til at fylde op med mange positive energier - jo mere du kommer i Ringen, jo flere positive påfyldninger.

Alle arrangementer er lavet så pårørende og børn kan deltage og dermed være en del af det nye liv, med Ringen som "sparringspartner".

BillardBowlingKortspilTeatertureStrandgrundMotionHyggesnakAlkoholfri festerBrugermøderGårdhaveLoppemarkedKoncerterFisketure

Aktiviteter

Alle arrangementer og aktiviteter er naturligvis alkoholfri.

Billard • Bowling • Kortspil • Teaterture • Strandgrund • Motion • Hyggesnak • Alkoholfri fester • Brugermøder • Gårdhave • Loppemarked • Koncerter • Fisketure